Västerhavets kansli

Kansliet för Västerhavets vattendistrikt är beläget på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Vi samordnar arbetet inom distriktet och lägger fast ramarna för vattenförvaltningen i distriktet. Kansliet har också en viktig uppgift att i samarbete med de andra vattendistriktens kanslier utveckla vattenförvaltningen nationellt.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss på kansliet. 

Postadress:

Vattenmyndigheten för Västerhavet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Besöksadress: Ekelundsgatan 1

Telefon: 010-224 40 00

E-post: vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

 Kontakta oss


Hanna Tornevall

Vattenvårdsdirektör
010-224 48 51

Andreas Bäckstrand
Fysisk påverkan
010-224 55 17

Daniel Isaksson
Fysisk påverkan
010-224 55 23

Gerda Kinell
Miljöekonom, konsekvensanalys
010-224 44 73

Björn Lagerdahl (föräldraledig)
Åtgärdsprogram, Grundvatten
010-224 48 75

Erik Landgren
GIS
010-224 48 52

Josefin Levander
Vattenråd, samverkan
010-224 46 07

Joel Lilljebjörn
GIS, klimatanpassning
010-224 55 26

Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo
Förvaltningsplan, Marinbiologi
010-224 48 45