Västerhavets kansli

Kansliet för Västerhavets vattendistrikt är beläget på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Vi samordnar arbetet inom distriktet och lägger fast ramarna för vattenförvaltningen i distriktet. Kansliet har också en viktig uppgift att i samarbete med de andra vattendistriktens kanslier utveckla vattenförvaltningen nationellt.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss på kansliet. 

Postadress:

Vattenmyndigheten för Västerhavet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Besöksadress: Ekelundsgatan 1

Telefon: 010-224 40 00

E-post: vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

 Kontakta oss

Sandra Brantebäck Vattenvårdsdirektör
010-224 48 57
0706-60 16 92

Hanna Tornevall
Biträdande vattenvårdsdirektör
010-224 48 51

Karin Olsson
Vattensamordnare Åtgärdsprogram 010-224 48 58

Andreas Bäckstrand
Fysisk påverkan
010-224 55 17

Fredrik Gunnarsson Ekotoxikologi, Kartläggning 
010-224 48 66

Jens Mentzer
Miljöekonomi
010-224 48 50

Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo Förvaltningsplan, Marinbiologi
010-224 48 45

Björn Lagerdahl
Vattenråd, Grundvatten
010-224 48 75