Markavvattningsföretag på karta

I Länsstyrelsens webb-GIS ”Infokartan” kan du se, och ladda ner, det mesta av Länsstyrelsens arkivmaterial över legaliserade markavvattningsföretag.

För att se var det finns markavvattningsföretag, gå till Infokartan Västra Götaland. Under Infokartan, Vatten och Vattenarkivet, finns markavvattningsskikten nedan:

Infokartan Västra Götalands Län 

Så använder du kartan:

  • Zooma till önskat område eller använd kartans sökfunktioner. För mer information om skiktens innehåll, använd info-knappen .
  • En suddig ruta framför skiktets namn betyder att skikten syns först när man zoomar in mer.
  • Du kan söka i en detaljerad översiktskarta efter de dikningsföretag som finns i Västra Götalands län som Länsstyrelsen har arkivansvar för.
  • Denna karta innehåller både dikningsföretagens sträckningar och dess tillhörande båtnadsområden.
  • De dikningsföretag som Lantmäteriet har arkivansvar för finns inte med. Information om omprövade och upphävda dikningsföretag är inte uppdaterad.

NYTT! Ladda ner handlingar

De flesta skannade handlingar för Västra Götalands län kan nu laddas ner som pdf via Infokartan. Från "diken och rör” finns länkar till kartor/ritningar och från ”båtnadsområden” finns länkar till förrättningsakter.

Gör så här:

  • Zooma in till önskat område på kartan.
  • Klicka på hyperlänkverktyget och markera en liten ruta över en del av önskat dike/båtnadsområde.
  • Du länkas då direkt till de skannade handlingarna som du kan spara på din dator eller skriva ut.
  • Om det inte finns fungerande länkar kan du själv se på kartan var det finns markavvattningsföretag, ta fram information om företagets namn och arkivnummer och beställa handlingar via telefon eller e-post.
Illustration över olika typer av material i det digitala arkivet

För GIS-användare

Länets markavvattningsföretag finns att ladda ner som shapefil (Sweref 99 TM) från Länsstyrelsernas GIS-tjänster – Länsvisa data - Västra Götaland. Filen heter LstO Vattenarkivet.