Information om beställning och betalning

 • Kartor, ritningar och förrättningsakter för dikningsföretag finns digitalt
 • De flesta digitala handlingar kan du själv ladda ner via Infokartan
 • Täckdikningsplaner och U-akter (ej legaliserade) finns i pappersform

Vad kan jag få hjälp med?

 • Kopior av handlingar via e-post, vanlig post, fax eller på CD-skiva
 • GIS-användare kan få shapefilerna med översikt över dikningsföretagens utbredning. Dessa heter LstO Vattenarkivet och laddas ner från Länsstyrelsens GIS-tjänst.
 • Hjälp med informationssökning, i första hand genom svaren på vanliga frågor kring dikningsföretag 
 • Besök i vattenarkivet för att själv studera materialet på plats       

Vad behöver jag tänka på vid beställning?

 • Det är bra om du tar fram några av följande uppgifter innan du kontaktar oss: fastighetsbeteckning, socknens namn, ev. gårdsnamn, arkivnummer
 • Kom ihåg att lämna namn, adress, telefonnummer och eventuellt e-post om du vill ha svar från oss.  
 • Tänk gärna på miljön innan du beställer handlingar på papper. Vi prioriterar att skicka digitalt framför att skicka kopior via post.

Vad kostar det?

 • Vi skickar helst material med e-post om vi har det digitalt. Då är det gratis.
 • Du betalar för kopior och utskrifter som omfattar 10 sidor eller mer. Porto tillkommer om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift. Detsamma gäller annan kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren (15 § Avgiftsförordningen, SFS 1992:191)
 • Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kronor och för varje sida därutöver är avgiften 2 kronor (16 §). Samma avgift gäller också för fax.
 • Inbetalningskort skickas tillsammans med leveransen.
 • Statliga myndigheter är befriade från dessa avgifter.

Hur lång tid tar det?

 • Vi hanterar förfrågningarna så snart som möjligt i den ordning de kommer in.
 • Vissa perioder kommer fler förfrågningar in och det kan vara svårt att hinna med. Vi ber om överseende med detta.

Hur beställer jag?

Använd dig av blanketten Förfrågan ur vattenarkivet

Skicka till e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Ange "Beställning ur vattenarkivet" i ämnesraden.

Telefon:
010-224 40 00 Växel
010-224 52 46 Maria Pihlblad, Landsbygdsenheten
010-224 52 74 Carita Silow, Landsbygdsenheten