Tvåstegsdiken - vad vet vi idag och hur samarbetar vi framåt?

Dokumentation från seminarium i Göteborg 15 april 2015.