Restaurering i marin miljö

Olika EU-direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att återställa marina ekosystem i områden där de har påverkats negativt osv, men vad innebär detta i praktiken? Sveriges första konferens kring restaurering i marin miljö ägde rum i Göteborg 3-4 februari.

Under två dagar samlades närmare 100 personer från hela Sverige för att lyssna till spännande föredrag från en rad olika projekt kring restaurering i marin miljö. Vi fick ta del av senaste nytt inom förutsättningar för ålgräsrestaurering, erfarenheter från vetenskapliga studier på laboratoriet och i fält under svenska förhållanden som nu pågått i närmare 4 år.

Andra föredrag handlade om restaurering av ögonkorall och förutsättningar för restaurering av lokala kustpopulationer av torsk, hur akvatisk biomassa kan bidra till att minska havens övergödning och ge oss ren energi samt om restaurering av våtmarker i havsmiljöen kan bidra till fler gäddor i Östersjön.

Arrangemanget hölls i samverkan mellan Länsstyrelserna i Västra Götaland, Västerbotten och Blekinge, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Lantbruksuniversitet och Havsmiljöinstitutet. Tanken är att detta ska bli ett årligt återkommande arrangemang där ansvaret för genomförandet alternerar mellan de 14 kustlänsstyrelserna. Därför avslutades konferensen med att årets arrangörer lämnade över stafettpinnen till Västerbottens län som tog på sig att arrangera 2016 års konferens.

Vi på Länsstyrelsen Västra Götaland och Havs- och vattenmyndigheten tackar alla deltagare för två produktiva dagar i Göteborg och ser fram emot fortsatt samarbete!

Ingela Isaksson lämnar över stafettpinnen till Johnny Berglund från Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Ingela Isaksson lämnar över stafettpinnen till Johnny Berglund från Länsstyrelsen i Västerbottens län. 

Restaurering i marin miljö 3-4 feb. 2015 - minnesanteckningar