Åtgärder för en bättre vattenmiljö

Länsstyrelsens mål är att bedriva ett aktivt och effektivt åtgärdsarbete som leder till mätbara förbättringar i vattenmiljön och hos fiskbestånden.
Storån, Foto: Anna Ek

Länsstyrelsen har ett brett ansvar för åtgärder för en bättre vattenmiljö. Vi bedriver tillsyn, vi har sakkunskap, vi genomför informationsinsatser, stimulerar lokalt åtgärdsarbete, delar ut bidrag och genomför åtgärdsprojekt.

För att stödja Länsstyrelsens åtgärdsarbete har vi tagit fram Länsstyrelsens åtgärdsplan för bättre vattenmiljö - Prioriterat åtgärdsarbete 2013-2015. Målet är att visa på behovet av åtgärder, att samordna Länsstyrelsens olika uppdrag för en bättre vattenmiljö och att prioritera vilka åtgärder Länsstyrelsen arbetar med under kommande treårsperiod.

För att vi ska lyckas i vårt arbete för bättre vattenmiljö är det en självklarhet att arbetet utförs i samverkan och dialog med berörda aktörer ute i samhället, exempelvis privatpersoner, verksamhetsutövare, vattenråd och andra myndigheter.

Sammanställning av bidrag

Länsstyrelsen ansvarar för flera bidrag som berör vattenmiljön. Det finns också bidrag som hanteras av andra myndigheter och organisationer. För att underlätta för kommuner, vattenråd och andra aktörer gör vi regelbundet en sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen. Sammanställningen hoppas vi underlättar för kommuner, föreningar, vattenråd, företag, samt alla andra aktörer som vill arbeta aktivt med olika miljöförbättrande åtgärder. Den ska ge en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. För att få den senaste informationen är det viktigt att du alltid går vidare till de länkar vi hänvisar till då vi inte har möjlighet att uppdatera denna sammanställning mer än ett par gånger per år.

Vi hjälper gärna till med diskussioner kring vilka bidrag som kan vara lämpliga att söka för just de åtgärder du planerar. I vissa fall kan även olika typer av bidrag kombineras.

Att ansöka VÅGA-medel (Vattenåtgärdsanslaget)

År 2018 kommer vi inte att utlysa VÅGA-medel.

Mer information om fiskevårdsbidraget