Flodpärlmussla/Stormusslor

Syftet är att övervaka en hotad art som är känslig för olika typer av miljöpåverkan och indikerar höga naturvärden i vattendrag. Undersökningarna syftar också till att ge underlag för åtgärder som ökar möjligheterna för arten att finnas kvar i livskraftiga bestånd.

 Mer om flodpärlmusslan