Renare luft i Göteborgsområdet

Välkomna att tycka till om Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen.
Maskros mot blå himmel. Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har upprättat ett förslag till åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Syftet med åtgärdsprogrammet är sänka halterna av kvävedioxid och att klara miljökvalitetsnormen. Därmed förbättras möjligheterna att skydda människors hälsa. Förslaget innebär att ett antal åtgärder föreslås för att minska utsläppen av kväveoxider.

Programmet har tagits fram av Länsstyrelsen i samverkan med Göteborgs stad, Mölndals stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Trafikverket och Göteborgsregionens luftvårdsprogram.

Härmed inbjuds berörda att lämna synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram för kvävedioxid. Era synpunkter är viktiga och därför hoppas vi att ni tycker till om åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet och mer information finns under länkarna nedan. Vi behöver era synpunkter senast den 31 oktober 2017.

Förslag på reviderat åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen 2017

Så här gör du om du vill lämna synpunkter på åtgärdsprogrammet

FAQ - Frågor och svar om åtgärdsprogrammet

Presentationsmaterial