Renare luft i Göteborgsområdet

Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen.
Maskros mot blå himmel. Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har upprättat ett förslag till åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Syftet med åtgärdsprogrammet är sänka halterna av kvävedioxid och att klara miljökvalitetsnormen. Därmed förbättras möjligheterna att skydda människors hälsa. Förslaget innebär att ett antal åtgärder föreslås för att minska utsläppen av kväveoxider. Under hösten 2017 har förslaget varit på samråd och Länsstyrelsen arbetar nu med de synpunkter som kommit in.

Programmet har tagits fram av Länsstyrelsen i samverkan med Göteborgs stad, Mölndals stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Trafikverket och Göteborgsregionens luftvårdsprogram.

Förslag på reviderat åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen 2017

FAQ - Frågor och svar om åtgärdsprogrammet

Presentationsmaterial