Fladdermöss

Syftet med fladdemusinventeringarna är att få en uppföljningsbar bild av fladdermössens artdiversitet och utbredning i länet.
Barbastell. Foto: Torbjörn Johansson, Tibro.

Undersökningar

Lämpliga lokaler besöks under sommarnätter och fladdermössen artbestäms med hjälp av en fladdermusdetektor. Om det är regnigt, blåsigt eller kallt genomförs ingen inventering. För närvarande genomförs dock ingen systematisk övervakning av fladdemöss av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Datalagring

Data lagras på Artportalen.

Rapporter

Fladdermöss i Götene, Skara, Skövde, Falköpings, Ulricehamns och Marks kommuner 2009

Inventering i Mark, Falköping och Skövde 2008

Inventering i Orust, Strömstad och Tanum 2007.

Inventering i Vänersborg, Mellerud och Färgelanda 2006

Inventering i Svenljunga och Tranemo 2005.

Inventering i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga 2004.

Fladdermöss i Karlsborg, Hjo, Tibro och Töreboda kommun sommaren 2003.

Test av metod för fladdermusövervakning 2001.

Resultat

I Sverige har det påträffats 18 stycken fladdermusarter varav en del är tillfälliga gäster. Förekomst av fladdermöss indikerar bland annat god förekomst av insekter, men även förekomst av både äldre träd och byggnader med håligheter.

Sedan år 2003 har 17 olika av länets 49 kommuner inventerats på fladdermöss på totalt 222 lokaler. De utvalda kommunerna ligger någorlunda spridda i länet.

Totalt har 15 olika fladdermusarter detekterats, med visst förbehåll för mustaschfladdermus, då det med den använda inventeringsmetodiken inte går att särskilja Brandts fladdermus och mustaschfladdermus, som är den ovanligaste arten.

De funna arterna är i bokstavsordning:

 

Barbastell
Brandts fladdermus
Dammfladdermus
Dvärgfladdermus
Fransfladdermus
Gråskimlig fladdermus
Leislers fladdermus
Långörad fladdermus
   Mustaschfladdermus
Nordisk fladdermus
Pipistrell
Stor fladdermus
Sydfladdermus
Trollfladdermus
Vattenfladdermus

 

Följande fladdermusarter förekommer i hela länet med de vanligaste arterna först. Nordisk fladdermus finns på ungefär 90 procent av lokalerna medan fransfladdermus uppträder mer sparsamt på fem procent av lokalerna.

Nordisk fladdermus
Dvärgfladdermus
Vattenfladdermus
Mustasch/ Brandts fladdermus
Långörad fladdermus
Stor fladdermus
Gråskimlig fladdermus
Fransfladdermus

Av följande arter har bara enstaka fynd gjorts:

Dammfladdermus
Pipistrell
Trollfladdermus
Leislers fladdermus
Barbastell
Sydfladdermus

 

Karta över antal fynd av olika fladdermusarter