Dagfjärilar

Övervakningen syftar till att stötta Svensk Dagfjärilsövervakning genom att informera om verksamheten.

Övervakningen utförs av frivilliga och samordnas av Ekologiska Institutionen på Lunds Universitet och är en del av den nationella miljöövervakningen.

Det nationella övervakningsprogrammet startade 2010 som ett testår för att prova metoder, bygga upp datainsamlingssystem och kontaktnät. Trots att lite reklam hann göras så kom data in från 13 personer i Västra Götalands län.

De mest populära naturtyperna att övervaka var hagar, blandskogar och trädgårdar. Där var de vanligaste arterna citronfjäril, rovfjäril, rapsfjäril och nässelfjäril. Totalt har det rapporterats 42 arter i länet, en av de mer ovanliga var silversmygare. Som väntat påträffades olika arter i olika delar av länet, vid kusten fanns till exempel svingelgräsfjäril och sandgräsfjäril, medan violett blåvinge fanns i våtmarker.

Data lagras på Artportalen

Foto: Anna Stenström

Vill du rapportera fjärilar?

Alla kan vara med och rapportera fjärilar. Du behöver inte vara specialist, ett intresse att lära sig räcker långt. Är du intresserad kan du kontakta Lars Pettersson, Lunds Universitet, dagfjarilar@gmail.com eller 046-222 38 18.

Så här går det till i korthet

Övervakningen sker antingen på en ”punkt-lokal”, som innebär att  man har ett bestämt ställe där man tittar på fjärilar, till exempel i sin trädgård, i ett naturreservat eller i skogen bakom lägenheten. Eller så har man en ”slinga” och då går man en bestämd promenad på 1-3 km och skriver upp alla fjärilar man ser. Man ska rapportera fjärilar 3-7 gånger mellan 15:e april och 15:e september.

Läs mer om Svensk Dagfjärilsövervakning  

 

Nässelfjäril. Foto: Anna Stenström