Informationscentralen för Västerhavet – INFOWEST

Informationscentralens uppgift är att informera om det aktuella tillståndet i kust- och havsmiljön inom området Västerhavet. Havsområdet sträcker sig från Kullens fyr i Skåne till norska gränsen i Kosterhavet i Västra Götaland. Uppdateringar nedan görs vid behov och kan till exempel handla om alggifter, syrebrist, observationer av främmande arter eller fall av större antal döda fiskar eller sälar.
Tjörn. Foto: Anna Dimming
​​​​​​​​​​​​​Ser du något ovanligt eller till exempel misstänker en algblomning så kontakta gärna INFOWEST.

Aktuellt 2017

18 augusti 2017
Mareld
Nu när augustikvällarna blir allt mörkare, finns det chans att se mareld för de som rör sig på eller vid vattnet längs kusten. Noctiluca, som är den lilla dinoflagellat som orsakar ljusblixtarna, fanns i flera av veckans algprover. Läs mer om mareld på SMHI:s webbplats.

Alggifter i musslor
I veckans analyser av alggifter påvisades låga halter av alggifter i musselproverna från Havstensfjorden och Ljungskile. Halterna var under gränsvärdet, men eftersom det också har hittats de alger som producerar gifterna i de algprover som har tagits kan det snabbt ändras och bli högre.

Det finns förekomst av giftproducerande alger av olika sorter i samtliga prover som togs den här veckan längs Bohuslän, så även om inga gifter kunde påvisas i prover från andra områden avråder vi från självplock av musslor. Kontrollerade och giftfria musslor finns att hitta i handeln.

E-coli-bakterier påträffades i de prover av japanskt jätteostron (Crassostera gigas) som togs i Saltöfjord (norr om Lysekil) och i Halsefjorden. Halterna var dock under gränsvärdet.

 

11 augusti 2017
Alggifter i musslor
Analyser av veckans provtagningar från öppna musselodlingar i Saltöfjorden samt innanför Orust och Tjörn, visade inga förhöjda halter av algtoxiner. I prover från Lindöfjorden och Bottnefjorden påvisades något förhöjda halter av diarréframkallande skaldjurstoxiner (DST), men halterna ligger långt under gränsvärdet för konsumtion. I övriga områden har vi inte fått in några analyssvar. Kontrollerade och giftfria musslor finns att hitta i handeln.

Även analyserna av bakteriehalter var låga, i prover från områdena Bottnefjorden, Åbyfjorden samt Koljöfjorden.

 

4 augusti
Alggifter i musslor
Analyser av veckans provtagningar (prov från 27-31/7) från öppna odlingar/produktionsområden: Lindöfjorden, Bottnefjorden, Saltöfjord, Kalvöfjord, Havstenfjord, Ljungskile, Halsefjorden, Stigfjorden och Lyresöund (se karta över produktionsområdena) visade inga förhöjda halter av algtoxiner, det vill säga alla mängder/halter långt under gränsvärden för närvarande. 

Provsvarresultat om bakteriehalter i områdena Saltöfjord, Havstenfjorden, Kalvöfjorden och Halsefjorden visar på låga halter E-coli
(se gärna rekommendationer om handhavande och tillagning i högerspalten Tips vid konsumtion av blåmusslor).

Hallands kustkontrollprogram
De senaste provsvaren från analyser av växtplankton från Laholmsbukten samt Nidingen visar att det alltjämt finns ringa men viss förekomst av en toxinproducerande alger i vattenmassan. Dessa kan ackumuleras upp i musslor och bli giftiga vid konsumtion.

Kontrollerade och giftfria musslor finns att köpa i handeln. För mer information om öppna och stängda produktionsområden för musslor se Livsmedelsverkets webbplats.

 

27 juli
Alggifter i musslor
Analyser av veckans provtagningar från öppna musselodlingar från Bottnefjorden och ner till Lyresund samt innanför Orust och Tjörn, visade inga förhöjda halter av algtoxiner. I övriga områden har vi inte fått in några analyssvar. Även analyserna av bakteriehalter ( E.coli) var låga, i prover från Koljöfjord, Ljungskile, Boxvikskile samt Lyresund. Kontrollerade och giftfria musslor finns att hitta i handeln.

 

20 juli
Alggifter i musslor
Analyser av veckans provtagningar från öppna musselodlingar mellan Bottnefjorden och ner till Lyresund samt innanför Orust och Tjörn, visade inga förhöjda halter av algtoxiner. I övriga områden har vi inte fått in några analyssvar. Kontrollerade och giftfria musslor finns att hitta i handeln.

Även analyserna av bakteriehalter var låga, i prover från områdena Fjällbacka norra och södra, Saltöfjorden samt Halsefjorden.

 

12 juli
Alggifter i musslor
Analyser av veckans provtagningar från öppna musselodlingar mellan Bottnefjorden i norr och ner till Stigfjorden och Halsefjorden innanför Orust/Tjörn visade inga förhöjda halter av algtoxiner. I övriga områden har vi inte fått in några analyssvar. Kontrollerade och giftfria musslor finns att hitta i handeln.

Även analyserna av bakteriehalter var låga, i prover från områdena Fjällbacka, norra Havstensfjorden, Kalvöfjord samt Ljungskile.

 

Oljeutsläppet som nådde västkusten i maj
I samband med det oljeutsläpp som skedde i slutet av maj i år utanför Skagen och som slog in på västkusten i mindre mängder, togs prover för analys av oljekolväten (PAHer) i blåmussla och ostron i området Saltöfjord utanför Lysekil. Proverna är nu analyserade och samtliga halter låg under gränsvärdet (enligt Förordning (EG) nr 1881/2006).

Saneringsarbetet fortgår på flera ställen mellan Lysekil och upp mot Hamburgsund, framförallt i Tanums kommun där påslaget var som störst men det finns även områden där man grovsanerat och lämnar det för återbesök för ev finare sanering efter sommaren. Det finns en samsyn mellan sanerare, kommuner, oljeexperter (Sweco oljejour) samt Länsstyrelsen vad gäller aktuell saneringsnivå och de drabbade kommunerna jobbar efter detta. Dock får man inse att det kommer finnas en del olja på våra klippor och att man måste vara aktsam. För mer information från respektive kommun;

Lysekils kommun

Tanum kommun