Blåmusslan

Informationscentralens tjänst att varje vecka informera om lämpligheten att äta blåmusslor som du plockat själv upphör från den 31 mars 2015.

Tyvärr kan vi för närvarande inte ge information varje vecka om förekomsten av alggifter längs västkusten. Underlaget är för dåligt för att vi ska kunna lämna en rättvisande rekommendation om lämpligheten att äta vilda musslor. Denna sida kommer därför inte att uppdateras.

Men då vi har tillgång till tillräckliga mängder data från Livsmedelsverket och SMHI om förekomsten av giftalger i kustvattnen längs Bohuskusten kommer det att redovisas under rubriken Aktuellt på Informationscentralens startsida.

Livsmedelsverket ger löpande information om vilka områden som är öppna för kommersiell skörd av musslor, vilket kan ge en vägledning för dig som vill plocka vilda musslor.

Kontrollerade musslor 

Det går oftast att få tag på giftfria musslor i handeln. Dessa är kontrollerade och förpackade i påsar med en märkning som talar om skördedatum och varifrån de levererats. Glöm inte att titta på datum på påsarna så att de inte är äldre än en vecka.

Vi vill påminna om att det är viktigt med god hygien vid hanteringen av musslor. Musslorna ska vara levande vid tillagningen. Det kontrollerar man genom att se efter så att skalen är ordentligt slutna eller sluter sig när man knackar på skalet samt att skalet öppnats efter tillagning.

Symptom på förgiftning

Under våren och försommaren förekommer ofta alger som kan orsaka förgiftningar. De vanligast förekommande alggifterna som kan finnas i musslor kan ge diarré vilket oftast uppträder en halv till fyra timmar efter förtäring. Detta kan jämföras med en vanlig magsjuka och kräver i allmänhet inte läkarvård.

Om du känner stickningar och domningar runt munnen och i fingrar och tår i samband med musselförtäring ska läkare uppsökas omedelbart. 

 

 

 

    

 Skörd av musslor

Livsmedelsverket redovisar vilka områden som är öppna för kommersiell skörd av musslor.