Skyddande ozonskikt

Miljökvalitetsmålet

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.

Precisering av miljökvalitetsmålet

  • Vändpunkt och återväxt
    Vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet har nåtts och början på återväxten observeras
  • Ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen
    Halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i de övre luftlagren understiger den nivå där ozonskiktet påverkas negativt.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Når vi målen för Skyddande ozonskikt?

Regionala tilläggsmål

Inga regionala tilläggsmål föreslagna.

 

 

 

 

 

Skyddande ozonskikt. Illustration: Tobias Flygar 

Illustration: Tobias Flygar