Säker strålmiljö

Målet med Säker strålmiljö är att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att förutsättningarna för att nå målet är på plats år 2020.

Cirkel med text: Nära Cirkel med pil: Neutral 

Det här har vi gjort i länet

  • Planerat utemiljöer med skugga särskilt vid förskolor, skolor och idrottsplatser
  • Fortsatt arbete med att förbättra strålskyddsarbetet på sjukhus och företag

Detta behövs nu

  • Öka försiktigheten med solandet
  • Mer användning av hörlurar till mobiltelefoner
  • Se upp för exponering av lågfrekventa magnetfält, exempelvis vid kraftledningar


För vidare läsning om tillståndet för Säker strålmiljö läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Läs om vad Säker strålmiljö innebär

Indikatorer som används som stöd för bedömningen finns på www.miljomal.se