Havsöringindex

Diagram havsöringindex

Havsöringar lever både i havet och i strömmande vattendrag, där den vandrar upp för att föröka sig. För att trivas behöver havsöringen strömmande, syrerikt vatten och bottnar med rätt grusstorlek. Den är däremot känslig för försurning och reglering. Antalet havsöringar mäts genom elfiske och då skiljer man på årsungar och äldre fiskar. Under 2004 och 2008 utfördes färre elfiskeundersökningar på grund av hög vattenföring i flera av de aktuella vattendragen och resultatet redovisas inte eftersom det är statistiskt osäkert.

Källa: regionala miljöövervakningen och kalkeffektuppföljningen