Skyddande ozonskikt

Den tidigare uttunningen av ozonskiktet har avstannat. Mycket tyder på att ozonskiktet nu har börjat återhämta sig. Naturvårdsverket bedömer att förutsättningarna är på plats 2020 så att målet blir möjligt att nå.

Cirkel med text: JaCirkel med pil: Positiv

Det här har vi gjort i länet

  • Arbetat aktivt med att förhindra olaglig export av gamla kylar och frysar med freon
  • Uppmärksammat utsläpp av olika kväveföreningar vid tillsyn och rådgivning

Detta behövs nu

  • Fortsatt internationellt samarbete
  • Utsläppen av lustgas behöver minska, eftersom de bryter ner ozonskiktet
     

För vidare läsning om tillståndet för Skyddande ozonskikt läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Läs om vad Skyddande ozonskikt innebär

Indikatorer som används som stöd för bedömningen finns på www.miljomal.se