Generationsmålet

Den samhällsomställning som behövs för att nå det övergripande generationsmålet kräver stora åtgärder och ett brett engagemang i hela samhället. Arbetet måste genomföras på alla nivåer och det krävs åtgärder inom många områden. Åtgärderna bidrar i sin tur till att nå flera av målen i Agenda 2030.

​Läs mer om Västra Götalands redovisning av generationsmålet.