Mål i sikte - så styr vi mot miljömålen

Under våren 2016 anordnades fyra regionala konferenser i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Den 27 januari hölls konferensen i Göteborg. Talare var bland andra Maria Wetterstrand och Mehmed Kaplan.

Agendan för dagen innehöll en uppdatering av svenskt miljöarbete och tillståndet i miljön. Det fanns också möjlighet att möta företrädare för regeringen, statliga myndigheter och SKL.

Deltagarna fick diskutera åtgärder och genomförande på regional och lokal nivå och fick även dela med dig och ta del av goda exempel.

Mer information om de fyra regionala konferenserna

Dokumentation från konferenserna

Webbsändning Göteborg

Del 1

Del 2 

Del 3

Webbsändningar från övriga tre konferenser finner du på Naturvårdsverkets webbplats. Leta efter aktuellt datum genom att välja symbolen med tre prickar i nedre högra hörnet.