Folkbildning kring vatten

Hjälp oss att nå miljömålen!

Vårt uppdrag är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Miljömålen ger oss en gemensam referensram i arbetet med att nå en god miljö.  

Under sommarhalvåret har Länsstyrelsen i Västra Götalands län valt att ta extra sikte på de miljömål som knyter an till vatten. Genom radions ljudvågor går vi ut med viktig samhällsupplysning till allmänheten om dagens miljöproblem, för att påverka allmänhetens beteende och kunskapsnivå.  

Tre radiospots som du kan lyssna på nedan ger tre olika scenarier:

 

Radiospott 1 fokuserar på vikten av att ta hand om sitt skräp, här specifikt ansvaret för båtägare att tömma sin båttoalett i land.  Strandskräp och fekalier skapar varje år stora miljöproblem i våra hav och sjöar samt kostar kommunerna miljontals kronor.  

Information om var du kan hitta latrintömningsstationer längs kusten finns på www.batmiljo.se. Här kan du också ladda ner båtmiljöappen som bl.a. visar var närmsta tömningsstation finns.  

Radiospott 2 fokuserar på att föra ut information om det vattenfotavtryck vi lämnar efter oss i så gott som allt vi gör.  Vi vill här uppmuntra till reflektion över de val vi dagligen gör och vilka konsekvenser de kan få, inte bara på vår närmiljö utan också utanför Sveriges gränser. Tänk dig för innan du konsumerar är budskapet helt enkelt.  

För mer information om vattenfotavtryck besök webbplatsen www.waterfootprint.org. Här kan du räkna ut hur stort just ditt vattenfotavtryck är samt hur mycket vatten som går åt för att t.ex. producera ett par jeans.  

Radiospott 3 fokuserar på att bryta en onödig vana, nämligen att köpa vatten på flaska. Konsumtionen av flaskvatten i Sverige innebär omkring tiotusen långtradartransporter årligen på våra vägar, vilka bidrar till utsläpp av växthusgaser. I Sverige har vi dessutom gott kranvatten av hög kvalitet. Välj lokalt vatten nästa gång du vill släcka törsten är budskapet för denna radiospott.  

Mer information om flaskvatten som en onödig vana finns på Naturskyddsföreningens webbplats.

Det är Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samarbete med Trollhättans stad, Göteborgs stad, Lilla Edet, Kungälv, Hållbar Utveckling i Väst, och Tillväxt Bohuslän, SUSCOD som står som avsändare till de radiospots som kommer att sändas dagligen mellan den 2 juli – 22 juli i radiokanalen Rix FM. MTG radio och SPH media har producerat radiospottarna.  

Läs mer om miljömålen och om vad du kan göra för att hjälpa till att nå dem.