Tidigare arbete i tematiska åtgärdscykler 2009-2015

I samverkan med andra aktörer togs 2008 förslag på över 700 åtgärder fram. Åtgärdsarbetet drevs sedan i fyra tematiska områden, vatten, frisk luft, giftfri miljö och hälsa samt växterna och djuren.