Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är vårt regionala åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020. Programmet är framtaget av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen.

Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Välkomna att delta för att nå miljömålen och de globala Agenda 2030-målen!
Åtgärdsprogrammets fyra utmaningar

Åtgärdsprogrammets dokument

Åtgärdsprogrammet består av flera dokument.

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020 är huvuddokumentet som riktar sig till alla som har en roll i åtgärdsarbetet på lokal och regional nivå. Åtgärdsprogrammet finns även i tryckt form och kan beställas via miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Detaljerat underlag om åtgärderna riktar sig till dig som mer konkret jobbar med åtgärderna, och här finns mer detaljerade beskrivningar av åtgärderna. Underlaget finns endast som pdf-fil.

Åtgärder per aktör samlar de åtgärder som berör olika aktörer/aktörsgrupper för att underlätta arbetet i organisationen. Finns endast som pdf-filer:

Var finns pengarna? samlar information om stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen samt åtgärder för klimatanpassning.

Välkomna att åta er åtgärder!

I samband med lanseringsträffarna erbjuds alla att åta sig de åtgärder man vill genomföra, som enskild aktör eller i samverkan med andra aktörer. Åtaganden kommer att göras via en webblösning som håller på att tas fram nationellt och som kommer att vara klar i april 2018. Länkar och instruktioner för hur detta ska göras kommer att skickas ut till alla aktörer och finnas här.

 

 Content Editor

Välkommen till någon av våra träffar med möjligheter till samverkan, inspiration och diskussion:

  1. Göteborg 27 feb
  2. Borås 1 mars
  3. Trollhättan 8 mars
  4. Skövde 14 mars

 Script Editor