Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är vårt regionala åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020. Programmet är framtaget av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen.

Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Välkomna att delta för att nå miljömålen och de globala Agenda 2030-målen!
Åtgärdsprogrammets fyra utmaningar

Åtgärdsprogrammets dokument

Åtgärdsprogrammet består av flera dokument.

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020 är huvuddokumentet som riktar sig till alla som har en roll i åtgärdsarbetet på lokal och regional nivå. Åtgärdsprogrammet finns även i tryckt form och kan beställas via miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Detaljerat underlag om åtgärderna riktar sig till dig som mer konkret jobbar med åtgärderna, och här finns mer detaljerade beskrivningar av åtgärderna. Underlaget finns endast som pdf-fil.

Åtgärder per aktör samlar de åtgärder som berör olika aktörer/aktörsgrupper för att underlätta arbetet i organisationen. Finns endast som pdf-filer:

Var finns pengarna? samlar information om stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen samt åtgärder för klimatanpassning.

Välkomna att åta er åtgärder!

I samband med lanseringsträffarna erbjuds alla att åta sig de åtgärder man vill genomföra, som enskild aktör eller i samverkan med andra aktörer. Åtaganden kommer att göras via en webblösning som håller på att tas fram nationellt och som kommer att vara klar i april 2018. Länkar och instruktioner för hur detta ska göras kommer att skickas ut till alla aktörer och finnas här.

 

 Content Editor ‭[1]‬

Välkommen till någon av våra träffar med möjligheter till samverkan, inspiration och diskussion:

  1. Göteborg 27 feb
  2. Borås 1 mars
  3. Trollhättan 8 mars
  4. Skövde 14 mars

 Script Editor

 Content Editor ‭[2]‬