Stöd till näringslivet

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att de svenska miljömålen och de globala målen ska uppnås. Många företag bedriver idag ett strukturerat miljöarbete som har stor betydelse för miljön.

På regional nivå är det bland annat GAME (Göteborg Action for Management of the Environment) som Länsstyrelsen har kontakt med för att diskutera arbetet med miljömålen och de globala målen.

Regeringens samordnare för näringslivets miljömålsarbete

Nationellt pågår mycket utveckling kopplat till näringslivets miljöarbete. Annika Helker Lundström är regeringens nationella miljömålssamordnare sedan den 1 januari 2015. Hennes roll är att inspirera, synliggöra, driva på och ta tillvara näringslivets miljöarbete i miljömålssystemet. Uppdraget är tidsbegränsat och ska redovisas den 30 juni 2017.

Miljömålssamordnarens underlag och arbete hittar du på nationella miljömålsportalen.

Så kan företag visa sitt miljömålsarbete

Inom sitt uppdrag har Annika Helker Lundström tagit fram stöd till näringslivets miljöarbete. Exempel på stöd är 

  • mallar för hur företag årligen kan visa sitt miljömålsarbete i miljömålsstrukturen (Communication on Progress på miljömålen) och exempel från företags rapportering,
  • förslag till miljöpolicy för små företag med utgångspunkt i de svenska miljömålen,
  • kartläggning av sambandet mellan de svenska miljömålen, Global Reporting Initiative G4, de globala utvecklingsmålen Agenda 2030 och FN:s Global Compact, där det svenska miljömålssystemet sätts in i ett större sammanhang användbart för näringslivet.