Stöd och bidrag till åtgärder för att nå miljömålen

Vilka stöd och bidrag finns för att göra åtgärder för att förbättra miljön? Det är en av de vanligaste frågorna vi får. För att underlätta för länets aktörer har vi tagit fram ”Var finns pengarna? -sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen ”.
Sammanställningen "Var finns pengarna?" (pdf, öppnas i ny flik)

Målet med sammanställningen av stöd och bidrag är att underlätta för kommuner, föreningar, vattenråd, företag, samt alla andra aktörer som vill arbeta aktivt med olika miljöförbättrande åtgärder. Den ska ge en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information.

Sammanställningen lyfter stöd och bidrag både från de regionala aktörerna Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Skogsstyrelsen, samt flertalet nationella myndigheter och organisationer.

För att få den senaste informationen är det viktigt att du alltid går vidare till de länkar vi hänvisar till då vi inte har möjlighet att uppdatera denna sammanställning mer än ett par gånger per år.

Kom gärna med förslag på förbättringar av sammanställningen!

Denna sammanställning har fokus på bidrag för aktörer i Västra Götaland. En nationell sammanställning finns på RUS webbplats

Våtmark anläggs med stöd från Landsbygdsprogrammet