Vad som behöver göras

Vilka är hindren för en snabb övergång till eldrivna fordon och vad behöver göras för att undanröja dessa?

Den 8 november presenterar vi en rapport som ger en samlad kartläggning av befintlig (utbyggd och planerad) laddinfrastruktur för elfordon i Västra Götaland. Rapporten innehåller också rekommendationer för hur infrastrukturen bör byggas ut ytterligare. Rapporten är framtagen inom Länsstyrelsens projekt E-WEST som ett underlag och stöd för att påskynda utvecklingen.

Rapporten är försenad men kommer att publiceras i sin helhet inom kort. Har du behov av att få tillgång till rekommendationerna om placeringar och uppförande innan dess, kontakta camilla.funke@lansstyrelsen.se.