Startkonferens för E-WEST

På denna sida hittar du presentationer, referat och bilder från konferensen.

Torsdagen den 1 juni 2017 gick det officiella startskottet för Länsstyrelsens projekt EWEST, en fokuserad satsning för snabbare omställning till elfordon i Västra Götaland. Arrangemanget gick av stapeln på Chalmers Lindholmen i Göteborg och samlade ett 60-tal deltagare från kommuner, akademi, näringsliv, intresseorganisationer med flera.

Västra Götaland ska vara fossiloberoende år 2030. För att nå dit måste vi bland annat undanröja hinder och snabba på utbyggnaden av laddinfrastruktur och omställningen till elfordon.

Program från konferensen 1 juni 2017

Referat från konferensen (utan foton)

Presentationer från konferensen

E4S Gordon Strömfelt

Fredrik Hannerz

Fyrbodals kommunalförbund

Jakob Lagercrantz

Sten Forsberg, Volkswagen

Klimat 2030

Klimatklivet

Power Circle

Volvo personvagnar