Om projektet E-WEST

E-WEST är ett projekt som vill bidra till ökat erfarenhetsutbyte och samordning mellan offentliga aktörer som vill påskynda övergången till elfordon.

Vi lotsar er till de guider och verktyg som finns framtagna – och hjälper er att hitta varandra.

Projektet bygger vidare på erfarenheter från de tidigare projekten ECOAST och Infragreen och syftar till att fortsätta stötta offentliga aktörer med kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte inom elfordon och laddinfrastruktur. Projektet finansieras med stöd från Energimyndigheten och pågår fram till hösten 2018.

Se vår sammanställning av vägledningsmaterial inom området

Se vad som behöver göras inom utbyggnaden av laddinfrastruktur

Om projektet på sociala medier

Facebook

Twitter

 Startkonferens för E-WEST 1 juni - presentationer och bilder