Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar

Har ni en idé på en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns det pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle.
Klimatklivets logga

Har ni en idé till en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Då kan ni från företag och organisationer söka stöd för omställning till ett klimatsmart samhälle.

Stödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt

Länsstyrelsen har i uppdrag att hantera Klimatklivet i samverkan med centrala myndigheter. Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. Åtgärderna behöver ligga i linje med de regionala energi- och klimatstrategier som antagits av länsstyrelsen.

Prioriteringsgrunden för stödet är minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. Vid lika klimatnytta prioriteras effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.

Exempel på åtgärder

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Det går till exempel att söka stöd för att:

 • fasa ut fossil energi
 • ta tillvara restvärme
 • bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
 • uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
 • minska utsläppen av metan eller lustgas
 • installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsam utan stöd eller omfattas av elcertifikat eller handeln med utsläppsrätter. Tillvaratagande av restvärme kan dock få stöd även om utsläpp inom handlande sektor påverkas.   

Möjlighet för många att söka

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. Bidragsandelen är ca 40 procent men varierar lite beroende på vad man vill göra och hur stort företaget är.

Beslut för första omgången 2018

Beslut kring de ansökningar som kom in i  februari planeras till i maj  2018.

Tider för ansökan under 2018

Formuläret är öppet mellan klockan 9.00 första dagen och klockan 17 sista ansökningsdagen.

 • 17 april - 17 maj
  Beslut planeras till september.
 • 27 augusti - 27 september
  Beslut planeras till december.

Sök klimatinvesteringsstöd

Stödet söks genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen via en digital ansökningstjänst. E-tjänsten finns tillgänglig i anslutning till ansökningsperioderna. 


Mer information och anvisningar till dig som sökande finns hos Naturvårdsverket.