Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar

Har ni en idé på en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns det pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle.
Klimatklivets logga

Stödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hantera Klimatklivet i samverkan med centrala myndigheter. Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. I budgeten för 2018 utökas anslaget till klimatsmarta projekt i Klimatklivet till:

 • 1,5 miljarder kronor 2018
 • 2 miljarder kronor 2019 
 • 3 miljarder kronor 2020

Budgeten för 2018 innebär även en förlängning av Klimatklivet till 2023.

Prioriteringsgrunden för stödet är minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. Vid lika klimatnytta prioriteras effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.

Exempel på åtgärder

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Det går till exempel att söka stöd för att:

 • fasa ut fossil energi
 • ta tillvara restvärme
 • bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
 • uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
 • minska utsläppen av metan eller lustgas
 • installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål


Läs om fler exempel på åtgärder som beviljats stöd inom olika kategorier. Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsam utan stöd eller omfattas av handeln med utsläppsrätter eller elcertifikat.  

Möjlighet för många att söka

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

Beslut för 2017

Beslut kring de ansökningar som kom in i oktober och november 2017 planeras i början av 2018.

Tider för ansökan under 2018

Klimatklivet kan sökas under fyra ansökningsomgångar per år. Formuläret är öppet mellan klockan 9.00 första dagen och klockan 17 sista ansökningsdagen.

 • 15 januari - 15 februari
  Beslut planeras till maj.
 • 17 april - 17 maj
  Beslut planeras till september.
 • 27 augusti - 27 september
  Beslut planeras till december.

Stödet söks genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen via en digital ansökningstjänst, se länken nedan. E-tjänsten är öppen under ansökningsperioderna som nämns ovan. Ansökningsverktyget öppnar klockan 09.00 första ansökningsdagen och stänger klockan 17.00 sista ansökningsdagen.

Klimatinvesteringsstöd - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för att söka klimatinvesteringsstöd

Tänk på att du inte kan spara din ansökan i ansökningsverktyget. Du kan förbereda dina svar med hjälp av PDF-dokumentet nedan.

Uppgifter som behövs i din digitala ansökan

Mer information och anvisningar till dig som sökande finns hos Naturvårdsverket.

Så bedömer vi din ansökan

I Västra Götalands län bedömer vi om åtgärden bidrar till att uppfylla den regionala handlingsplanen ”Strategiska vägval för fossiloberoende Västra Götaland 2030”. Läs mer om regionala mål och strategier.

För att genomföra planen gör vi en kraftsamling med olika samhällsaktörer under namnet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Läs mer på www.klimat2030.se

Vilka regler gäller?

Klimatinvesteringsstödet betalas ut med de förutsättningar som finns i förordning (2015:517). Läs förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar.

Resultat i Västra Götaland

Beviljade ansökningar i Västra Götaland
Resultat för klimatklivet