Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar

Har ni en idé på en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns det pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle.
Klimatklivets logga

Stödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hantera Klimatklivet i samverkan med centrala myndigheter. Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut.

Prioriteringsgrunden för stödet är minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. Vid lika klimatnytta prioriteras effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.

Exempel på åtgärder

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Det går till exempel att söka stöd för att:

 • fasa ut fossil energi
 • ta tillvara restvärme
 • bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
 • uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
 • minska utsläppen av metan eller lustgas
 • installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsam utan stöd eller omfattas av handeln med utsläppsrätter eller elcertifikat.  

Möjlighet för många att söka

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

Tider för ansökan under 2017

Ansökningsverktyget är öppet:

 • 9 januari - 31 januari.
  Beslut planeras till april.
 • 10 mars - 3 april.
  Beslut planeras till juni.
 • 7 augusti - 9 september.
  Beslut planeras till november.
 • November, men ännu ej satta datum
  Beslut planeras i början av 2018.

Stödet söks genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen via en digital ansökningstjänst, se länken nedan. E-tjänsten är öppen under ansökningsperioderna som nämns ovan.

Klimatinvesteringsstöd - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för att söka klimatinvesteringsstöd

Tänk på att du inte kan spara din ansökan i ansökningsverktyget. Du kan förbereda dina svar med hjälp av PDF-dokumentet nedan.

Frågor i pdf-format för att förbereda svaren inför den digitala ansökan

Mer information och anvisningar till dig som sökande finns hos Naturvårdsverket.

Så bedömer vi din ansökan

I Västra Götalands län bedömer vi om åtgärden bidrar till att uppfylla regionala klimatstrategier. Handlingsplanen för Fossiloberoende Västra Götaland är inte beslutad än. I väntan på det använder vi Västra Götalandsregionens regionala handlingsplaner som komplement till energi- och klimatstrategin och miljömålen

Regionala handlingsplaner

Vilka regler gäller?

Klimatinvesteringsstödet betalas ut med de förutsättningar som finns i förordning (2015:517). Observera att stöd inte får ges till verksamheter som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Läs förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar.

Resultat i Västra Götaland

Beviljade ansökningar i Västra Götaland
Resultat för klimatklivet

 

 

 Content Editor

 Aktiviteter

Film från informations- och rådgivningsträffen den 3 maj.