Verktyg för klimatanpassning

Det finns mycket underlag och många verktyg framtagna för arbetet med klimatanpassning. Via länkarna nedan hittar du det material som är framtaget för Västra Götalands län och vad du kan hitta på Klimatanpassningsportalen.

Grunden för arbetet med klimatanpassning är data om dagens och framtidens klimat. SMHI har sammanställt en klimatanalys för Västra Götalands län. På sidan om Framtidens klimat i Västra Götalands län  hittar du information om klimatet i Västra Götalands län nu och i framtiden.

I Länsstyrelsens regionala handlingsplan för klimatanpassning finns rekommenderade åtgärder som länets kommuner behöver arbeta med inom ramen för sitt lokala arbete med anpassning till klimatförändringarna. Den nu gällande handlingsplanen kommer att ersättas med en ny handlingsplan vid årsskiftet 2018. Åtgärderna i den nya handlingsplanen är indelade i fyra områden. Via nedan länkar hittar du de kunskaps- och planeringsunderlag och verktyg som kan vara användbara inom respektive område.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Organisera arbetethttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/framhavda-lankar/organisera-klimatarbete-framhavd.jpg
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/verktyg-inom-klimatanpassning/Sidor/organisera-klimatanpassningsarbetet.aspxNavigering på sidan
Användning av mark och vattenhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/framhavda-lankar/mark-vatten-anvandning-framhavd.jpg
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/verktyg-inom-klimatanpassning/Sidor/Klimatanpassad-mark-vattenanvandning.aspxNavigering på sidan
Klimatanpassning i tillsynhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/framhavda-lankar/tillsyn-framhavd.jpg
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/verktyg-inom-klimatanpassning/Sidor/klimatanpassning-tillsyn.aspxNavigering på sidan
Samhällsskydd och beredskaphttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/framhavda-lankar/beredskap-extremt-vader-framhavd.jpg
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/verktyg-inom-klimatanpassning/Sidor/beredskap-extremt-vader-naturolyckor.aspxNavigering på sidan

Ett flertal statliga myndigheter har tagit fram geografisk information som kan vara användbar i arbetet med klimatanpassning.  På sidan om geografisk information för klimatanpassning hittar du en sammanställning över de webbsidor, databaser och visningstjänster som kan användas i arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.