Verktyg för klimatanpassning

Det finns mycket underlag och många verktyg framtagna för arbetet med klimatanpassning. Via länkarna nedan hittar du det material som är framtaget för Västra Götalands län och vad du kan hitta på Klimatanpassningsportalen.

Grunden för arbetet med klimatanpassning är data om dagens och framtidens klimat. SMHI har sammanställt en klimatanalys för Västra Götalands län. På sidan om Framtidens klimat i Västra Götalands län  hittar du information om klimatet i Västra Götalands län nu och i framtiden.

Länsstyrelsen har en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen beskriver:

  • Vilka effekter klimatförändringen förväntas få på länet.
  • Länsstyrelsens övergripande inriktning för klimatanpassningsarbetet i länet.
  • De åtgärder som Länsstyrelsen arbetar med.
  • Rekommenderade åtgärder för länets kommuner.

De rekommenderade åtgärderna för kommunerna är indelade i fyra fokusområden. Via nedan länkar hittar du de kunskaps- och planeringsunderlag och verktyg som kan vara användbara inom respektive område.

Åtgärderna i regional handlingsplan för klimatanpassning finns också i de sammanställningar över åtgärder som tagits fram utifrån regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020.

 

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Organisera arbetethttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/framhavda-lankar/organisera-klimatarbete-framhavd.jpg
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/verktyg-inom-klimatanpassning/Sidor/organisera-klimatanpassningsarbetet.aspxNavigering på sidan
Användning av mark och vattenhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/framhavda-lankar/mark-vatten-anvandning-framhavd.jpg
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/verktyg-inom-klimatanpassning/Sidor/Klimatanpassad-mark-vattenanvandning.aspxNavigering på sidan
Klimatanpassning i tillsynhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/framhavda-lankar/tillsyn-framhavd.jpg
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/verktyg-inom-klimatanpassning/Sidor/klimatanpassning-tillsyn.aspxNavigering på sidan
Samhällsskydd och beredskaphttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/framhavda-lankar/beredskap-extremt-vader-framhavd.jpg
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/verktyg-inom-klimatanpassning/Sidor/beredskap-extremt-vader-naturolyckor.aspxNavigering på sidan

Ett flertal statliga myndigheter har tagit fram geografisk information som kan vara användbar i arbetet med klimatanpassning.  På sidan om geografisk information för klimatanpassning hittar du en sammanställning över de webbsidor, databaser och visningstjänster som kan användas i arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. 

Finansiering av klimatanpassningsåtgärder

Klimatanpassningsportalen under fliken Åtgärda finns information om möjligheter till finansiering av klimatanpassningsåtgärder. Där finns även ett särskilt avsnitt om hur klimatanpassning kan finansieras i kommuner. Vissa åtgärder kan med fördel och utan större merkostnader integreras med annat arbete, medan andra åtgärder är kostsamma att genomföra. Klimatanpassningsåtgärder som innebär en kostnad vid genomförandet kan innebära besparingar och minskade kostnader i framtiden.

Många åtgärder som bidrar till anpassningen till ett förändrat klimat ger också andra positiva effekter för människor och miljö. På Länsstyrelsens webbsidor finns broschyren "Var finns pengarna? -sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen ".