Organisera klimatanpassningsarbetet

Ett systematiskt arbete med anpassning till klimatförändringarna kräver medverkan från de flesta av kommunens verksamheter.

För att kunna bedriva ett långsiktigt och systematiskt arbete med klimatanpassning är det viktigt att hitta ett arbetssätt som gör det möjligt för förvaltningar och bolag att arbeta strukturerat med klimatanpassningsfrågan.

Ansvar och kompetens behöver byggas upp och organiseras för att tydliggöra vad, hur och vem som ska arbeta med olika aspekter av anpassningen till klimatförändringarna.

Klimatanpassningsportalen, under fliken Åtgärda, finns information om hur kommunen kan organisera och komma igång med ett lokalt arbete med klimatanpassning. Där finns också goda exempel på hur andra kommuner har arbetat.

Via Klimatanpassningsportalen kommer du under nästa år att ha tillgång till en webbaserad lathund  som stöd för att organisera och genomföra ett första arbete kring klimatanpassning i kommunen.

En bra utgångspunkt är också att läsa den regionala handlingsplanen för klimatanpassning.