Skyfall

Den kraftiga nederbörden beräknas öka och vi kan förvänta oss fler och kraftigare skyfall i framtiden. Skyfall kan inträffa var som helst i länet.

​I tätorter med mycket hårdgjorda ytor kan skyfall få mycket omfattande konsekvenser i form av till exempel översvämmade gator, vägar och byggnader och problem med kommunalteknisk försörjning som el, dricksvatten och avlopp. Även på landsbygden kan skyfall få allvarliga konsekvenser för till exempel jordbruket då skördarna kan sättas under vatten och ruttna bort.