Översvämning

Klimatförändringarna ger ökad risk för översvämningar.

​Generellt kommer Västra Götalands län att få ett blötare klimat med mer nederbörd och ökande översvämningsrisker. De västra delarna av länet är mest nederbördsrika i dagens klimat och kommer enligt klimatscenarierna att få ännu mer nederbörd i framtiden. Risken för skyfall ökar också i och med klimatförändringen. Skyfall kan inträffa var som helst i länet. För kusten innebär stigande havsnivåer ökade översvämningsrisker. De olika typerna av översvämningsrisker för länet beskrivs närmare på sidorna nedan.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Stigande havsnivåer/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/toppbilder/hoga-floden.jpg
Mer information om stigande havsnivåer
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/oversvamning/Sidor/stigande-havsnivaer.aspxNavigering på sidan
Översvämningsrisk runt Vänern/vastragotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Risker/alvangen-415.gif
Mer information om översämningsrisken runt Vänern
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/oversvamning/Sidor/oversvamning-runt-vanern.aspxNavigering på sidan
Förändrade nederbördsmönsterhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/nederbordsmonster-framhavda.jpg
Mer information om förändrade nederbördsmönster i sjöar och vattendrag
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/oversvamning/Sidor/forandrade-nederbordsmonster-sjoar-och-vattendrag.aspxNavigering på sidan
Skyfallhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/framhavda-lankar/skyfall-framhavd.jpg
Den kraftiga nederbörden beräknas öka och vi kan förvänta oss fler och kraftigare skyfall i framtiden.
/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/oversvamning/Sidor/skyfall.aspxNavigering på sidan