Transnationella risker

De konsekvenser som klimatförändringen får i andra delar av världen, kommer att påverka också Västra Götalands län.

Denna typ av risker brukar betecknas transnationella risker eller indirekta effekter av klimatförändringana. Detta gäller till exempel frågor som:

  • livsmedelsförsörjning
  • produktion och transporter av kritiska produkter
  • IT-störningar på grund av störningar i datalagring
  • social oro och väpnade konflikter där påfrestningar orsakade av klimatförändringarna kan förvärra existerande hot och konflikter
  • säkerhetspolitiska frågor 
  • förlust av biologisk mångfald
  • smittspridning

 

 Content Editor

Nationell säkerhetsstrategi

Klimatanpassningsportalen om hur Sverige påverkas av omvärldseffekter.