Dokumentation från kommunträffar 2016

Länsstyrelsen genomförde under september 2016 fyra delregionala kommunträffar med tema klimatanpassning. Under dagarna presenterades goda exempel på klimatanpassningsarbete i länets kommuner, Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning och nya metoder och forskning inom området.

​Nedan hittar du de presentationer som visades under kommunträffarna. Klicka på plustecknet framför mappen för att se presentationerna.