Handel med utsläppsrätter

EU införde handel med utsläppsrätter 2004. Länsstyrelsen ser till att företagen kan mäta och rapportera utsläppsuppgifter på ett tillförlitligt sätt.
Utsläpp från skorsten

Med målsättningen att minska växthuseffekten sker inom EU sedan 2004 en handel med utsläppsrätter för koldioxid. Tanken med handelssystemet är att priset för en utsläppsrätt (motsvarande rätten att släppa ut ett ton koldioxid) ska bli högre än kostnaden för att införa teknik som minskar utsläppen i motsvarande grad. Totalt omfattas cirka 13 000 anläggningar inom industri och energiproduktion, varav drygt 730 i Sverige.

För dessa verksamheter krävs tillstånd att släppa ut koldioxid. I Sverige är Länsstyrelsen tillståndsmyndighet och ska se till att verksamhetsutövaren kan mäta och rapportera utsläppsmängderna på ett tillförlitligt sätt. Rapportering av utsläpp sker varje år till Naturvårdsverket, som förutom att ansvara för fortlöpande tillsyn även sköter fördelning och tilldelning av utsläppsrätterna.      

 Relaterat