Energiläget i länet

Energi- och klimatfrågorna är komplexa och det finns många sätt att beskriva hur läget ser ut i Västra Götaland. För att få en första ingång kan nedanstående material vara intressant.

Länsstyrelsen gör varje år en bedömning av miljömålen, bland annat målet om att begränsa klimatpåverkan. Läs mer om miljömålen.

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, har finansierat en uppdatering av den energistatistik som togs fram förra året för 2013. Uppdateringen innebär komplettering och kvalitetsgranskning från SCB:s kommunala och regionala energistatistik (KRE-statistiken) för 2015. Statistik för Västra Götalands län och kommuner hittar du till höger.

Kommuner och landstings energianvändning och energieffektiviseringsarbete följs upp av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Resultaten sammanställs årligen i rapporten Öppna jämförelser - Energi och klimat.

Kommunal och regional energistatistik tillhandahålls av Statistiska centralbyrån (SCB).