Energiläget i länet

Energi- och klimatfrågorna är komplexa och det finns många sätt att beskriva hur läget ser ut i Västra Götaland. För att få en första ingång kan nedanstående material vara intressant.

Länsstyrelsen gör varje år en bedömning av miljömålen, bland annat målet om att begränsa klimatpåverkan. Läs mer om miljömålen.

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, har med finansiering från Energimyndigheten kompletterat och kvalitetsgranskat SCB:s kommunala och regionala energistatistik (KRE-statistiken) för år 2013 i hela Sverige. Den sammanfattande rapporten "Energistatistik för Sveriges län och kommuner för år 2013" hittar du här. Statistik för Västra Götalands län och kommuner hittar du till höger.

Kommuner och landstings energianvändning och energieffektiviseringsarbete följs upp av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Resultaten sammanställs årligen i rapporten Öppna jämförelser - Energi och klimat.

Kommunal och regional energistatistik tillhandahålls av Statistiska centralbyrån (SCB).