Röstkort

Röstkort skickas till dig som har rätt att rösta. På röstkortet står det till vilka val du har rösträtt i samt vallokalens adress och öppettider. Vallokalen är bara öppen på valdagen. På kortet finns även information om andra sätt att rösta.

Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Röstkortet används för att skicka rösten till vallokalen i det valdistrikt som du tillhör. Det är där som rösten räknas. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras. Information om röstningslokaler finns på Valmyndighetens webbplats.  

För att få rösta måste du visa en id-handling (om du inte är känd av röstmottagaren). Detta gäller alla ställen där en kan rösta. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste visa en id-handling.  

Stämmer inte uppgifterna i röstkortet?

De uppgifter som finns på röstkorten är de som gällde 30 dagar före valdagen. Om uppgifterna på röstkortet är felaktiga eller om du anser dig vara felaktigt utesluten ur röstlängden kan du begära att uppgifterna rättas.   Du begär rättelse hos Länsstyrelsen.

Behöver du nytt röstkort?

Om du inte fått eller tappat bort ditt röstkort kan ett så kallat dubblettröstkort skrivas ut. Du kan kontakta Valmyndigheten, kommunen eller Länsstyrelsen.  

Har du skyddad identitet och behöver ett nytt röstkort ska du kontakta oss.  

Befinner du dig utomlands går det att kontakta en utlandsmyndighet för att begära ett dubblettröstkort.  

Många sätt att göra fel vid röstning...

Vårt valsystem gör det möjligt att personrösta genom att sätta kryss för den kandidat vi helst vill stödja. Det är också möjligt att använda andra valsedlar än de förtryckta, till exempel genom att ta en blank och skriva dit ett partinamn. Det är till och med tillåtet att ta ett partis valsedel, stryka över partinamnet och skriva dit ett annat partis namn – så länge det inte råder några tvivel om vad den röstande avser kommer rösten att godkännas.

Men ibland blir det fel, och rösten kanske måste underkännas. Här är några de vanligaste felen:

Kryssa flera personer. Leder till att rösten går till det avsedda partiet, men inte till någon av de kryssade kandidaterna. Bara ett kryss är tillåtet.

Otydligt kryss. Om krysset vid personval hamnar mellan två rutor, eller utanför rutorna, räknas inte krysset (eftersom det blir otydligt vem som är kryssad). Rösten går enbart till partiet.

Tillskrivna namn. De flesta partier har föranmält sina kandidater enligt en särskild ordning. Skrivs det till fler namn på valsedeln bortser Länsstyrelsen från detta, och rösten går till partiet och den aktuella listan.

Otydligt partinamn. Den som själv skriver ett partinamn på en tom valsedel behöver vara tydlig med partinamnet. Står det till exempel ”Alliansen” går rösten inte till något av partierna inom detta block utan registreras som ett nytt parti. Däremot går det att använda vedertagna förkortningar.

Flera valsedlar i samma kuvert. Två eller fler valsedlar för samma parti i samma kuvert räknas som en röst på partiet. Två eller flera valsedlar för olika partier i samma kuvert gör rösten ogiltig.

Namn på personer. Den röst som istället för partinamn enbart innehåller namnet på en person inom partiet, exempelvis Reinfeldt eller Löfven, blir ogiltig (eftersom den saknar partibeteckning).