Genomförande av medborgarskapsceremonier

En medborgarskapsceremoni riktar sig till alla nya medborgare. Här följer förslag på hur de kan genomföras.

Bjuda in nyblivna medborgare och deras anhöriga

Beroende på storleken på kommunen, arrangemanget och hur många nyblivna medborgare kommunen har så varierar det mellan att få ta med sig en person eller hela sin familj. Inbjudningar som riktar sig till barn bör ställas till deras vårdnadshavare. En inbjudan till att delta i medborgarskapsceremoni ska vara just en inbjudan, ett erbjudande om att delta, och inget tvång. I samband med inbjudan rekommenderar vi att även bifoga ett frankerat svarskort så att kommunen lättare kan planera efter antal inbjudna som tackar ja till att delta.  

Innehåll i medborgarskapsceremoni

Medborgarskapsceremonin brukar innehålla ett välkomsttal av exempelvis kommunfullmäktiges och/eller kommunstyrelsens ordförande. Därefter brukar de nya medborgarna uppmärksammas personligen och kommunen överlämnar ett skriftligt minnesbevis exempelvis ett diplom, en liten gåva med anknytning till bygden och/eller en svensk flagga. Även ett skriftligt minnesbevis undertecknas av kommunrepresentant och/eller landshövding i länet kan överlämnas.

Medborgarskapsceremonin brukar även innehålla underhållning och tal av inbjudna som har ett budskap som är i enlighet med medborgarskapsceremonins syfte. Ibland bjuds det även på förtäring, såsom fika, smörgåsbord eller buffé.  

Barnperspektiv

En medborgarskapsceremoni riktar sig till alla nya medborgare både vuxna och barn. Att anordna en medborgaskapsceremoni som även riktar sig till barn ställer särskilt höga krav på att budskapet ska förmedlas på ett sådant sätt att det blir begripligt även för barn.  

Medborgarskapsceremonins innehåll kan kräva viss anpassning så att barn känner sig inkluderade. Bra att tänka på är att barn från 12 år alltid själva har fått ge sitt samtycke till att ansöka om att bli medborgare i Sverige.