Medborgarskap

Du som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island och vill bli svensk medborgare ska anmäla det till Länsstyrelsen. Om du är medborgare i ett annat land ansöker du om svenskt medborgarskap hos Migrationsverket.
Friidrottstävling. Foto: Martin Fransson

Anmälan om svenskt medborgarskap

Nedan villkor ska vara uppfyllda vid anmälan om svenska medborgarskap.

Vuxna

Vuxna personer kan få svenskt medborgarskap om de

 • har fyllt 18 år
 • har bott i Sverige de senaste fem åren
 • inte har dömts till fängelse eller någon annan frihetsberövande påföljd under de senaste fem åren.

Ungdomar 18–20 år

Ungdomar kan få svenskt medborgarskap om de

 • har fyllt 18 år men inte 21 år 
 • utan avbrott har bott i Sverige sedan de fyllde 13 år
 • har permanent uppehållstillstånd i Sverige

De som är mellan 18 och 21 år kan välja att göra anmälan enligt reglerna för vuxna eller för ungdomar. Anmälningsavgiften är lägre för den som söker enligt reglerna för ungdomar.

Barn

Vårdnadshavaren kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap för barn som

 • har bott i Sverige de senaste 3 åren 
 • inte har fyllt 18 år
 • fyllt 12 år och själva lämna samtycke till anmälan
 • har permanent uppehållstillstånd i Sverige

 

Anmälan görs av den eller de som har vårdnaden om barnet. Barn som har fyllt tolv år måste lämna sitt samtycke.

Ogifta barn under 18 år får automatiskt svenskt medborgarskap om:
 • båda vårdnadshavarna samtidigt anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap,
 • en vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare eller,
 • en ensam vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap.

Hur gör jag en anmälan?

Du gör en anmälan genom att:
 • Fylla i och skicka in anmälningsblankett och personbevis för ändamålet svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen.
 • Betala avgiften för din anmälan till Länsstyrelsen.

Du beställer personbeviset hos Skatteverket. Det personbevis du skickar in får inte vara äldre än två månader. Personbeviset ska ha ändamålet "ansökan om svenskt medborgarskap". Du ska inte skicka in ditt pass till Länsstyrelsen.

Återfå svenskt medborgarskap

Om du av någon anledning befriats från eller förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall få tillbaka det genom anmälan till Länsstyrelsen. 


Dubbelt medborgarskap

Finland, Island och Danmark tillåter liksom Sverige dubbla medborgarskap. Norge tillåter som regel inte dubbla medborgarskap. Efter att Länsstyrelsen beslutat om svenskt medborgarskap meddelas det andra landets ambassad. Om dubbla medborgarskap inte tillåts är det myndigheterna i det aktuella landet som därefter agerar i frågan. Länsstyrelsen upphäver inte andra länders medborgarskap i samband med beslutet.

I Danmark har lagstiftningen ändrats vad gäller dubbelt medborgarskap. De nya bestämmelserna började gälla den 1 september 2015. För närmare information besök Justitsministeriets webbplats.

Anmälningsblanketter och avgifter

Anmälningsblankett kan beställas hos Länsstyrelsen eller finns att hämta via länk till höger. 

Personbevis för ändamålet ansökan om svenskt medborgarskap ska bifogas anmälan och kan beställas hos Skatteverket, telefon 0771-567 567.

Anmälningsavgift

 • Vuxna 475 kr
 • Ungdomar (18-20 år) och barn 175 kr

Avgiften tas ut för att ansökan ska prövas. Avgiften betalas in till Länsstyrelsens bankgirokonto 5042-1312. Ange ditt namn och att det gäller svenskt medborgarskap.

Skicka ansökan till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

 Content Editor ‭[1]‬

 Content Editor ‭[2]‬

En länsstyrelse hanterar ärenden för flera län

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för i Västra Götalands och Hallands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.