Mänskliga rättigheter

Foto: Hillevi Upmanis

Länsstyrelsens personal ska ha goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna.

Målet är att arbetet för lika rättigheter och möjligheter ska genomsyra länsstyrelsernas organisationer och verksamhet. Arbetet utgår från diskrimineringslagen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

De mänskliga rättigheterna gäller för alla

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang.

På tal om mänskliga rättigheter

Rapporten "På tal om mänskliga rättigheter" bygger på rekommendationer från två av FN:s granskningsorgan och beskriver regionala förhållanden med stöd av statistik från SCB, BRÅ och andra myndigheter. Det handlar bland annat om fattigdomsbekämpning, om bostadssituationen, om delaktighet i samhällslivet och om skyddet mot hatbrott eller andra grova övergrepp.

På tal om mänskliga rättigheter

Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för en hållbar utveckling. De mänskliga rättigheterna ligger till grund för detta arbete. Hållbar utveckling består av de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ett socialt hållbart samhälle innebär att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper missgynnas strukturellt.