Så gör vi vardag av mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter ska finnas med i ärendehandläggning och beslutsfattande, när vi arbetar med tillsyn eller ger råd och information. Vi ska också uppmärksamma kommuner och andra aktörer på deras ansvar för de mänskliga rättigheterna, särskilt skyddet mot diskriminering.

För att lyckas med det måste vi ge medarbetarna kunskap och verktyg så att de själva kan hitta kopplingarna mellan mänskliga rättigheter och det egna arbetsområdet. Genom arbetet med mänskliga rättigheter bidrar vi till ett socialt hållbart samhälle.

Vår strategi kan sammanfattas så här:

  • Mänskliga rättigheter ska vara en naturlig del av ordinarie verksamhet. Det ska inte betraktas som ett ”tillägg” till de vanliga arbetsuppgifterna.
  • Mänskliga rättigheter ska finnas med från planering och genomförande till uppföljning och resurstilldelning.
  • Medarbetarna ska ha kunskap och verktyg som hjälper dem att se hur mänskliga rättigheter knyter an till det egna arbetsområdet.

 

 

 Tips utifrån våra erfarenheter

Bli konkret – visioner är bra men konkreta åtgärder är bättre.

  • Jobba i steg – allt kan inte göras på en gång.
  • Undvik att göra en person till ensam bärare av frågorna.
  • Skapa förståelse för att mänskliga rättigheter är en del av organisationens ordinarie verksamhet.
  • Arbeta utifrån begreppen “verksamhetsintegrering” och “intersektionalitet”.