Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter

Ytterst är det regeringen som ansvarar för att Sverige lever upp till de mänskliga rättigheterna. Men även myndigheter har ett viktigt ansvar att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Vi som arbetar i offentlig sektor ska ha god kunskap om mänskliga rättigheter och vara medvetna om vårt ansvar för att respektera dessa rättigheter.

Regeringen har gett landets länsstyrelser i uppdrag att integrera mänskliga rättigheter i den ordinarie verksamheten. Länsstyrelserna ska också uppmärksamma kommuner och landsting på deras ansvar för de mänskliga rättigheterna, särskilt skyddet mot diskriminering.  

Gemensam handlingsplan

2010 antog länsstyrelserna en handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter, med särskilt fokus på skyddet mot diskriminering. Målet är att arbetet för lika rättigheter och möjligheter ska genomsyra Länsstyrelsens organisation och verksamhet.  

Handlingsplanen är uppdelad i tre övergripande områden som berör organisation, verksamhet och kommunikation. I handlingsplanen beskrivs gemensamma insatser i form av bland annat kompetensutveckling, systematiskt erfarenhetsutbyte samt utveckling av rutiner, riktlinjer och tekniska lösningar.

Läs handlingsplanen

 

 

 Handlingsplan

Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter (pdf, nytt fönster)

Länsstyrelsernas handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 2010-2012