Mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet.

En handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet för att konkretiserar arbetet med de mänskliga rättigheterna.

Läs handlingsplanen

Handlingsplanen innefattar Länsstyrelsens arbete med

 • Jämställdhet och jämställdhetsintegrering
 • Barns rättigheter, barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser
 • Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning
 • Folkhälsa
 • Diskriminering
 • Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet
 • Nationella minoriteters rättigheter  

Målet med handlingsplanen är att arbetet med de mänskliga rättigheterna ska genomsyra länsstyrelsernas verksamhet och att förhållningssättet ska vara gemensamt för hela Länsstyrelsen.  

Vi vill göra mänskliga rättigheter till en del av varje medarbetares jobbvardag, eftersom det är där allt börjar!

Tips utifrån våra erfarenheter

 • Bli konkret – visioner är bra men konkreta åtgärder är bättre.
 • Jobba i steg – allt kan inte göras på en gång.
 • Undvik att göra en person till ensam bärare av frågorna.
 • Skapa förståelse för att mänskliga rättigheter är en del av organisationens ordinarie verksamhet.
 • Arbeta utifrån begreppen “verksamhetsintegrering” och “intersektionalitet”.