Vanliga frågor och svar om lönegarantin

Här samlar vi svar på de vanligaste frågorna om lönegaranti i samband med konkurs eller rekonstruktion. Vill du tala med oss kan du nå vår lönegarantigrupp måndag-fredag på telefonnumret nedan.

Direkttelefon 010-224 50 60

När betalas min intjänade lön ut?
Lön eller semesterersättning som du har tjänat in innan beslutet om konkurs/rekonstruktion fattades kan du få utbetald till och med en månad efter beslutet om rekonstruktion/konkurs. Därefter får du eventuell uppsägningslön.

Vem bestämmer om jag ska få lönegaranti?
 Det är konkursförvaltaren eller rekonstruktören som bestämmer om du ska få lönegaranti.

Varför har jag inte fått min lön?
Vi gör utbetalningar i den takt vi får in beslut från konkursförvaltaren. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många lönegarantiärenden vi har att hantera.

Vad händer om Länsstyrelsen inte har mitt kontonummer?
Då skickar vi en utbetalningsavi till dig. Det är bra om du skickar in ditt kontonummer till konkursförvaltaren så att du kan få nästa utbetalning direkt till ditt konto.

Hur får jag lönegaranti under min uppsägningstid?
När vi har fått konkursförvaltarens beslut om din uppsägningstid och den lönegaranti du är berättigad till skickar vi dig ett brev med information och blanketten "Försäkran enligt lönegarantilagen". Du ska fylla i och skicka tillbaka blanketten till Länsstyrelsen den 20:e varje månad under din kommande uppsägningstid.  Första gången du skickar in blanketten ska du även skicka med ett intyg om att du är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Utbetalning sker i takt med att Länsstyrelsen får in din försäkransblankett.

När ska jag skicka intyget om att jag är inskriven på arbetsförmedlingen?
Om du får beslut på att du ska få uppsägningslön kommer vi att skicka ut en blankett om försäkran. Du ska då skicka in intyget från Arbetsförmedlingen tillsammans med din första försäkransblankett.

Vilket datum betalas lönegarantin ut under min uppsägningstid?
Lönegarantiutbetalningen sker inte på ett specifikt datum. Du får din utbetalning i den takt vi får in din försäkransblankett och enligt ett givet intervall som Länsstyrelsen kommer att informera dig om.

Vad är orsaken till att jag fått mer eller mindre pengar utbetalade än vanligt?
Regelverket för lönegaranti följer inte exakt samma regelverk som du och din arbetsgivare har följt för dina löneutbetalningar. Reglerna för lönegaranti innebär till exempel att vissa former av ersättningar som du kanske fått tidigare inte ingår i rätten till lönegaranti. Det kan i så fall innebära att du får ett lägre månadsbelopp. Om du har fått ett högre belopp kan det bero på att utbetalningen inkluderat semesterlön med mera.

Vad är maxbeloppet (taket) för lönegaranti?
Du kan maximalt få ut fyra prisbasbelopp. För konkurser/företagsrekonstruktioner som beslutades under 2017 innebär det ett maxbelopp på 179 200 kronor.

Vad gäller om jag ser att mina sex månaders uppsägningslön inte kommer att nå upp till maxbeloppet (taket) för lönegaranti?
Lönegarantibetalningen är begränsad till att omfatta max åtta månader. Därefter får du ingen ytterligare ersättning. Detta gäller oavsett om du har fått ut maxbeloppet eller inte.