Lönegaranti

Femhundrakronorssedlar som fladdrar i vinden

Länsstyrelsen ansvarar för att betala ut lönegaranti till anställda i företag som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion. Detta sker efter beslut av konkursförvaltaren eller rekonstruktören. Länsstyrelsen i Västra Götaland handlägger lönegaranti för företag i Västra Götalands och Hallands län.

Vad innebär en konkurs eller en företagsrekonstruktion för dig som arbetstagare?

Om du är anställd på ett företag som går i konkurs eller genomgår företagsrekonstruktion omfattas du av lönegarantilagen. Det innebär att du kan få ersättning för lön eller liknande som arbetsgivaren är skyldig dig.

När ett företag försätts i konkurs eller ska genomgå en rekonstruktion, utser Tingsrätten en konkursförvaltare eller rekonstruktör, som beslutar vilka personer som har rätt till lönegaranti och vilka belopp som ska betalas ut. Efter att Länsstyrelsen har fått ett skriftligt beslut av från konkursförvaltaren eller rekonstruktören betalar Länsstyrelsen ut lönegarantin.

Lönegarantin innebär också att du kan få ut din uppsägningslön under den uppsägningstid (1–6 månader) som LAS (lagen om anställningsskydd SFS 1982:80) anger. Du ska vara anmäld som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Maxbeloppet för lönegaranti är fyra prisbasbelopp (2018 uppgår detta till 182 000 kronor).

​Behöver jag skicka in någon blankett till Länsstyrelsen?

Du behöver inte skicka in någon blankett för att få utbetalning av innestående lön och innestående semesterersättning. Det vill säga lön eller semesterersättning som du har tjänat in innan beslutet om konkurs/rekonstruktion fattades. Intjänad lön kan du få utbetald till och med en månad efter beslutet om rekonstruktion/konkurs. Därefter får du eventuell uppsägningslön.

Du ska skicka in en försäkransblankett till Länsstyrelsen om det finns ett beslut om uppsägningslön. Det är konkursförvaltaren/rekonstruktören som beslutar om uppsägningslön. Vi skickar dig då blanketten "Försäkran enligt lönegarantilagen" som du fyller i och skickar in till oss den 20:e varje månad, så länge lönegarantiperioden varar.

Tänk på följande när du skickar in din försäkransblankett:

  • Du har sex olika alternativ på blanketten. Fyll i det alternativ som gäller för dig.
  • Skriv under blanketten och ange ett telefonnummer som vi kan nå dig på under dagtid.

När du skickar in din första blankett ska du även skicka med intyg om att du är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Detta gäller inte dig som fyller/har fyllt 65 år under innevarande år.

När betalas lönegarantin ut?

Vår ambition är att lönegarantin ska betalas ut inom fem arbetsdagar. Tiden räknas från den dag vi får in beslutet från konkursförvaltaren/rekonstruktören eller från den dag vi får in din försäkransblankett. Tänk på att blanketten måste vara komplett ifylld!

Aktuella ärendetider 

 Frågor om lönegaranti i Saab-konkursen

O10 – 224 50 60

Vardagar: kl 10-12, 13-14.30
Vecka 26-33: kl 10-12

Vanliga frågor och svar om lönegarantin

Handläggning av lönegarantier är samordnad på sju platser i landet

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för i Västra Götalands och Hallands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.