Förändrat klimat – var beredd!

Det är försent att undvika klimatförändringar – men de kan motverkas och vi kan förbereda oss. Kanske är det så man kan sammanfatta årets krissamverkanskonferens ”Förändrat klimat – anpassad krisberedskap” den 30 november.

Frågan om vilken beredskap vi behöver bygga upp för att möta ett förändrat klimat besvarades ur en rad olika aspekter, från klimatforskning till handfasta kommunikationskampanjer. Allt under säker ledning av meteorologen Madeleine Westin som var dagens moderator. Här följer några axplock från dagens varierade program.

Moderator Madeleine Westin och landshövding Anders Danielsson

​Landshövding Anders Danielsson inledde konferensen med att konstatera att vi behöver skapa en beredskap för ett förändrat klimat, både lokalt och globalt. Länsstyrelsen har uppdraget att samordna klimatanpassningsarbetet i länet – ett uppdrag som vi vill driva tillsammans med kommuner och andra aktörer.

Klimatforskaren Markku Rummukainen, medlem i FN:s klimatpanel och professor i klimatologi vid Lunds universitet, var den som konstaterade att klimatförändringarna är oundvikliga – men de kan motverkas. Om temperaturhöjningen ska stanna vid +1,5 O C eller gå upp till +2, +3 eller mer beror på om världen fullföljer Parisavtalet och gör nya åtaganden. Det finns många oroande tecken, men också positiva exempel på teknisk utveckling som kan hjälpa oss att leva klimatsmart.

Hannes Sonnsjö, Länsstyrelsen i Skåne, belyste hur det förändrade klimatet förstärker risken för krig, konflikter och fattigdom i världen. Den arabiska våren till exempel, hade en tydlig koppling till en kedja av torka, minskade skördar, dyrare livsmedel och i slutändan ett folkligt missnöje.

​Kan vi ta vårt dricksvatten för givet?

En annan fråga var hur vi kan säkra en hållbar vattenförsörjning i framtiden. De senaste två somrarna har grundvattennivåerna varit onormalt låga på flera håll i landet, även i delar av Västra Götaland. Milda och snöfattiga vintrar har gjort att grundvattenmagasinen inte har fyllts på i tillräcklig takt. Pär Aleljung på Livsmedelsverket gav en bild av vilka utmaningar klimatförändringarna kan innebära för vår framtida dricksvattenförsörjning.

– Vi behöver värna vattnet, vårt viktigaste livsmedel, på ett helt annat sätt, sade han, och konstaterade också att vi har en överkonsumtion av vatten. Att sänka sin snittförbrukning från 160 till 100–120 liter per dag är ganska enkelt. I Danmark, där vattenpriserna är mycket högre, är förbrukningen lägre.

Lägre vattenförbrukning var också resultatet av en kampanj som Länsstyrelsen och kommunerna i Kalmar län genomfört de senaste två somrarna. Med hjälp av positiva och motiverande budskap – och kamelen Törsten – fick de både invånare och turister att spara på vattnet.

Forskning och värmeböljor

Från forskarvärlden bidrog också Misse Wester, doktor i psykologi, med kunskap om hur kommunikation kan bli ett verktyg och vad som krävs för att få människor att förbereda sig för olika scenarier.

– Vi ändrar inte folks attityder med kunskap. Vi måste börja med att förstå hur människor funkar och anpassa vår kommunikation efter det, sa Misse Wester.

Annika Carlsson Kanyama, docent och forskare vid KTH, pratade om hur man kan ta fram metoder för robusta beslut. Riktigt konkret blev det när forskarna skulle hjälpa Danderyds kommun att ta fram en långsiktigt hållbar plan för utveckling av ett havsnära byggprojekt. Ida Knutsson från Folkhälsomyndigheten, berättade om hur man kan planera för att klara de värmeböljor som kommer att bli vanligare i framtiden även i Sverige. Varmt och skönt tycker en del – men vid +26O tre dygn i rad ökar dödligheten med 10 procent.

Slutligen fick vi en långsiktig väderprognos av dagens moderator, meteorologen Madeleine Westin. Klimatförändringen kommer för södra Sveriges del att innebära kortare vintrar och ingen snö, fler skyfall på sommaren, fler stormar med höga havsnivåer. Men vi fick också med oss tips om hur man kan spå väder i närtid: om de ulliga sommarmolnen är högre än de är breda vid lunchtid, så kan man räkna med regn fram på eftermiddagen.

Lars Fröding, samhällsdirektör på Länsstyrelsen, rundade av med att konstatera att kunskap är en viktig grund i vårt arbete med klimatanpassning – och en liten kris då och då gör oss handlingsbenägna! Dagen samlade runt 200 deltagare från länets kommuner, myndigheter och andra organisationer med koppling till krisberedskap.  

Till höger på den här sidan hittar du filmade intervjuer med några av talarna och annan dokumentation från dagen.

Läs mer om dagen i konferensprogrammet.

Säkerhetssamordnarkonferens 1 december

Den 1 december fortsatte länets säkerhetssamordnare med ett eget program. De bjöds bland annat på goda exempel på det krisberedskapsarbete som pågår ute i kommunerna. Renata Chlumska, professionell äventyrare, avslutade dagen med en inspirationsföreläsning om att våga satsa för att nå sina mål.

Om konferensen Krissamverkan Västra Götaland

Krissamverkan Västra Götaland är en återkommande konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Västra Götalands län som har i uppdrag att följa upp, stötta och stärka länets krisberedskap. Krissamverkan Västra Götaland arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Information om tidigare konferenser hittar du här