Nytt säkerhetsläge – ny totalförsvarsplanering

2016 års Krissamverkan Västra Götaland handlade om "Nytt säkerhetsläge - ny totalförsvarsplanering". Hur ser dagens säkerhetspolitiska läge ut? Vilka hot kan riktas mot vårt samhälle, idag och imorgon? Hur kan vi öka vår beredskap för påverkanskampanjer från främmande makt?
Fotografi: Seminarie utzoomat

Den 15 december samlades närmare 300 personer på Svenska Mässan i Göteborg för Länsstyrelsens årliga krissamverkanskonferens. Dagen inleddes av landshövding Lars Bäckström som gjorde en personlig tillbakablick på totalförsvarsfrågan. Annika Nordgren Christensen, försvars- och säkerhetspolitisk expert, guidade sedan deltagarna genom dagen i rollen som moderator.   

Fotografi på Lars Bäckström och Annika Nordgren Christensen 

Talarfältet bestod av författaren och historikern Wilhelm Agrell, statssekreterare Jan Salestrand, journalisten och Rysslandskännaren Malcolm Dixelius, försvarsforskaren Peter Matsson, överstelöjtnant Hans Håkansson och senioranalytiker Dominik Swiecicki.

Fotografi på föreläsare under dagen Här hittar du referat från konferensen.


Bland konferensdeltagarna fanns politiker i kommunens krisledningsnämnd, kommunchefer, säkerhetssamordnare, kommunikatörer samt företrädare för räddningstjänst, Västra Götalandsregionen, polis, Kustbevakning, Försvarsmakten, Trafikverket, Civilförsvarsförbundet och andra samhällsviktiga aktörer i länet.

Fotografi montage med delagare från konferensen 

Säkerhetssamordnarkonferens 16 december
Den 16 december fortsatte säkerhetssamordnarna med ett eget program. De diskuterade bland annat civilförsvarsfrågan utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv. Det bjöds också på goda exempel på det säkerhets- och krisberedskapsarbete som pågår ute i kommunerna.

Några av föreläsarpresentationerna från den 16 december kommer att publiceras inom kort.   

Om konferensen Krissamverkan Västra Götaland
Krissamverkan Västra Götaland är en återkommande konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Västra Götalands län som har i uppdrag att följa upp, stötta och stärka länets krisberedskap. Krissamverkan Västra Götaland arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Läs mer om årets konferens i konferensprogrammet. 

Information om tidigare konferenser hittar du här 

Foto: Misak Nalbandian