Konferensen Krissamverkan Västra Götaland

Krissamverkan Västra Götaland är en konferens och en mötesplats för nyckelpersoner inom länets krisberedskap. Konferensen arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län som har i uppdrag att följa upp, stötta och stärka länets krisberedskap.

Den årliga konferensen Krissamverkan Västra Götaland ska bidra med kunskap, kontakter och erfarenheter som stärker länets krisberedskap. Från den här sidan hittar du ingångar till årets och tidigare års konferenser.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Konferens 2017https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/konferens-krissamverkan/krissamverkan-2017-01.jpg
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/utbildning-och-ovning/konferensen-krissamverkan-vastra-gotaland/Sidor/krissamverkan-2017.aspxNavigering på sidan
Konferens 2016Krissamverkan 2016
/VastraGotaland/Sv/kalender/dec/Pages/1512-krissamverkan-vastra-gotaland.aspxNavigering på sidan
Konferens 2014 /VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/konferens-krissamverkan/sarah_hans_IMG_3196.jpg
/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/utbildning-och-ovning/konferensen-krissamverkan-vastra-gotaland/krissamverkan-vastra-gotaland/Pages/krissamverkan.aspxNavigering på sidan
Konferens 2013 /VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/konferens-krissamverkan/twitterhorna.jpg
/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/konferens-krissamverkan/twitterhorna.jpgNavigering på sidan
Konferens 2012/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/konferens-krissamverkan/utstallningstorget_1a_DSC_0072.jpg
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/konferens-krissamverkanNavigering på sidan