Bilder från Krissamverkan 2013

Närmare 200 personer deltog på Krissamverkan Västra Götaland den 28 november 2013. ”Krisberedskap i en föränderlig värld” var temat för årets konferens. Här delar vi med oss av några bilder från dagen. Stort tack till alla som deltog!

Bland deltagarna fanns kommunikatörer och säkerhetssamordnare vid länets kommuner samt företrädare för räddningstjänst och en rad andra krisaktörer i länet.

 

Framtida hot

Tomas Ries, senior lektor vid Försvarshögskolan, inledde dagen med en analys av framtidens hot mot välfärdssamhället. Organiserad brottslighet, klimathot och ökande klyftor i samhället var några av de risker vi behöver ta höjd för. 

   

Erfarenheter från instagramhändelsen 

Det som händer på nätet är lika mycket en del av verkligheten som det som händer i den fysiska världen. Något som blev uppenbart vid Instagramhändelsen i december 2012, då hundratals ungdomar samlades utanför en gymnasieskola i Göteborg för att protestera mot de kränkningar som unga tjejer utsatts för på ett konto på Instagram. Lena Matthijs, biträdande operativ chef vid Polisen i Västra Götaland, och Paula Hammerskog, krisledare och kommunikationsdirektör vid AcadeMedia, delade med sig av sina erfarenheter från händelsen.

 

Hur blir man förklok?

Henning Robach, VD på företaget 4CYCLE, lanserade ordet ”förklok” i sitt föredrag om hur vi kan tolka samtiden för att förstå framtiden. Värderingar och invanda tankemönster påverkar hur vi uppfattar och ser på det som händer runt omkring oss. Att bli ”förklok” handlar enligt Henning om två saker: att förstå sin omvärld och att förstå sig själv och sina värderingar. Något att ta fasta på, inte minst när det gäller krisberedskap. 

   

Att hantera en förtroendekris

Sedan 2010 har Göteborgs Stad anklagats för oegentligheter och bristande öppenhet och kontroll, vilket lett till minskat förtroende för kommunen. Parallellt har kommunen vidtagit en rad åtgärder för att öka öppenheten i organisationen. Helena Mehner, kommunikationsdirektör, och Jens Lisell, senior kommunikationsstrateg, berättade om arbetet.  

 

Moderator Mia Dahlström rundade av konferensen med att fråga fyra av deltagarna hur de upplevt dagen. Johan Live - Swedavia, Jerry Steen - Trafikverket, Åsa Kåryd - Herrljunga kommun och Carin Fyhr -Räddningstjänsten Storgöteborg, delade med sig av sina reflektioner.

 

Flera rapporterade från konferensen på Twitter via hashtaggen #vgkris. I lokalen fanns också en Twitterhörna där den nyfikne kunde lära sig mer om Twitter.

 

Föreläsarnas presentationer

Föreläsarpresentationerna från huvudkonferensen den 28 november och från säkerhetssamordnarnas möte den 29 november hittar du i högerboxen på den här sidan. Tomas Ries har valt att dela med sig av sin rapport ”The global security environment 2030 and military missions” istället för de bilder han visade på konferensen. I det avslutande panelsamtalet om det nya medielandskapet tipsade Nicklas Malmberg, journalist vid Sveriges Radio, om boken ”Sociala medier en handbok för journalister”. Handboken hittar du på Sveriges Radios webbplats

Mer information om dagen kan du läsa i Konferensprogrammet.  

Krissamverkan Västra Götaland arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret för krishantering på länsnivå. Den årliga konferensen Krissamverkan Västra Götaland ska bidra med kunskap, kontakter och erfarenheter som stärker länets krisberedskap.  

Foton: Jan Mogol, Länsstyrelsen.