Regional samverkanskurs

Varje år arrangerar Länsstyrelsen en regional samverkanskurs. Syftet med kursen är att utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv öka krishanteringsförmågan, med tonvikt på samverkan mellan berörda myndigheter/ organisationer.

Målgrupp

Personal i ledande funktion från de organisationer som normalt samverkar vid samhällstörningar
Inbjudna till att delta på utbildningen är, av respektive organisation utsedda, representanter från följande organisationer: 

  • Tjänsteman som ingår i kommunens krisledningsgrupp
  • Kommunal räddningstjänst
  • Polismyndigheten Västra Götaland
  • Västra Götalandsregionen
  • Sjöfartsverket, JRCC
  • Kustbevakningen, regionledning Sydväst
  • SOS Alarm AB
  • Försvarsmakten, Militärregion Väst
  • Trafikverket
  • Länsstyrelsen

Antalet kursdeltagare är maximerat till 30 personer. Länsstyrelsen kommer att göra urvalet utifrån deltagarnas geografiska hemvist samt arbetsställe.

Metodik

Kursen bygger på aktivt deltagande av kursdeltagarna. Kursen genomförs i huvudsak som en probleminriktad och upplevelsebaserad utbildning.