Regelbundna kvartalsövningar trimmar länets förmåga

Sedan 2014 genomför Länsstyrelsen regelbundna regionala samverkansövningar varje kvartal, samma dag som VMA-systemet (Viktigt meddelande till allmänheten) testas. I ett enkelt övningsformat trimmar vi arbetssätt och stärker länets förmåga att dela information inför och under samhällsstörningar.

​Vid övningarna deltar länets 49 kommuner, räddningstjänstförbund, samverkande myndigheter i länet och regionala aktörer som Västra Götalandsregionen. Sammanlagt handlar det om ett sextiotal aktörer. Huvudmålgrupp är säkerhetssamordnare/motsvarande och kommunikationsansvariga/kommunikatörer. Många aktörer väljer också att involvera hela eller delar av sin krisledningsorganisation och en del bygger på med egna övningsmoment.

De övande deltar på distans och uppgifterna är inte mer omfattande än att de ryms under den eftermiddag övningen pågår.

Trimma arbetssätt och förmåga till informationsdelning
Vid övningarna får aktörerna träna på att dela lägesinformation som underlag för en samlad regional lägesbild. Vi inkluderar också moment som rör kommunikativ lägesbild och samordning kring budskap och insatser.

Syftet är att trimma arbetssätt för regional samverkan och förmågan att dela information via tekniska stödsystem, främst radiokommunikationssystemet Rakel och det webbaserade informationsdelningssystemet WIS.

Övningsdatum 2017
2017 års kvartalsövningar genomförs 6 mars, 12 juni, 4 september och 4 december.

Mer information
Till höger på den här sidan kan du läsa om de övningar som genomfördes 2016.

 Läs om 2016 års kvartalsövningar

 Utbildnings- och övningsinriktning